نمایش

نمایش طنز زیربَلو کاری از گروه هنری چکاوک به نویسندگی و کارگردانی سهراب سبحانی در آذرماه98 به روی صحنه خواهد رفت.
٧ آذر ١٣٩٨ - ١۶:٣٠:١٧

  

اخبار ویژه