انجمن ها

به منظور بررسی مسائل و مشکلات هنرمندان تئاتر و گروههای نمایشی لارستان، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان یکشنبه شب ١۶ تیر ماه پای صحبت های هنرمندان نمایش این شهرستان نشست.
٢٠ تير ١٣٩٨ - ١٢:٣۴:۵١

  

اخبار ویژه