عکس

امیر قیومی، یسنا یزدان پناه، احمد نبی زاده هیئت داوران نخستین نمایشگاه عکس و ویدئوکلیپ سیه پوشان بودند که یسنا یزدان پناه به نمایندگی از هیئت داوران بیانیه داوران را در مراسم اختتامیه قرائت کرد.
٧ مهر ١٣٩٨ - ١٢:۴۵:۴۵

  

اخبار ویژه