نگار خانه سبز

"رازآتش" عنوان نمایشگاه عکس انفرادی "زهرا یادگاری فرد" می باشد. وی پس از یک سال و نیم تلاش بی وقفه بالاخره توانست در تاریخ 5اسفند 98 نمایشگاه خود را در "نگارخانه سبز" لار افتتاح کند.
۶ اسفند ١٣٩٨ - ١٢:۴١:۴۶